Stichting Ondersteuning Luchthavenpastoraat Schiphol (SOLS)

Dagelijks passeren ruim honderdduizend reizigers de luchthaven van Schiphol. Zij komen uit alle landen van de wereld en zijn om heel verschillende redenen op reis. Er zijn heel wat mensen met zorgen en problemen, die behoefte hebben aan hulp of een opbeurend woord. Het luchthavenpastoraat wil hen die steun geven en biedt hen op verschillende manieren pastorale en geestelijke zorg.

De besturen van de drie stichtingen binnen het Luchthavenpastoraat Schiphol werken samen in de Stichting Ondersteuning Luchthavenpastoraat Schiphol. Hierin zijn de Protestantse Kerk in Nederland en de Remonstrantse Broederschap vertegenwoordigd via de Stichting Protestants Luchthavenpastoraat Schiphol, de Rooms-Katholieke Kerk vertegenwoordigd via de stichting R.K. Luchthavenpastoraat Schiphol en de Oud-Katholieke en Anglicaanse Kerk vertegenwoordigd via de stichting Old Catholic and Anglican Airport Ministry.

Missie van het Luchthavenpastoraat

Het Luchthavenpastoraat op Schiphol biedt, vanuit een christelijke identiteit, ondersteuning en ruimte aan zoekenden met pastorale en diaconale vragen. De zorg maakt hierbij geen onderscheid naar religie of levensbeschouwing.

Gemissioneerden

Het Luchthavenpastoraat bestaat uit vrijwilligers en pastores die handen en voeten geven aan onze missie.