Geschiedenis Stichting Protestants Luchthavenpastoraat Schiphol

 

opening meditation centre 2018 141RHet ontstaan van het Luchthavenpastoraat is te danken aan de R.K. bisschop van Haarlem, mgr. Th. Zwartkruis. Hij nam in 1975 het initiatief en NV Luchthaven Schiphol stelde hem in dat jaar een “kapel” ter beschikking. De bisschop stelde pater J.H. Duin aan als eerste luchthavenpastor op Schiphol.Als protestantse bijstand fungeerde ds. M.A. de Savornin Lohman, hervormd predikant in het naburige Badhoevedorp.

In 1978 werd het aantal luchthavenpastores uitgebreid tot twee. De diaconie van de hervormde gemeente in Amsterdam beriep ds. J.A. Hoogervorst naast pater Jan Duin. In deze diaconale benoeming kwam tot uitdrukking dat het luchthavenpastoraat vanaf het begin niet alleen pastorale, maar ook diaconale aspecten zou krijgen. Ds. Hoogervorst werd in 1988 opgevolgd door ds. J.W. Blankert, hervormd predikant in Hoofddorp.Hij werd door de hervormde synode beroepen tot luchthavenpastor.

Nadat ds. Jan Blankert in 1995 het predikantschap in Edam/Volendam had aanvaard, volgde na enige tijd de benoeming van mevrouw drs. A. van der Hart. Zij werd in 1996 aangesteld door het Landelijke Samenwerkingsorgaan voor het Pastoraat van de gezamenlijke "Samen op Weg kerken". Een jaar later werd zij beroepen door de gereformeerde kerk van Nieuw-Vennep als predikant met bijzondere opdracht voor het luchthavenpastoraat. Als bestuur fungeerden aan R.K. zijde de Stichting Rooms-Katholiek Luchthavenpastoraat en aan Protestantse kant de Protestantse werkgroep Luchthavenpastoraat, die verbonden was aan het Landelijk Dienstencentrum van de "Samen op Weg kerken" in Utrecht.

Ds. Anja van der Hart nam eind 2002 afscheid van Schiphol om ziekenhuispredikant te worden in Amsterdam. Een reorganisatie op het Landelijk Dienstencentrum (LDC) was daar debet aan. Gelukkig kon zij in september 2003 worden opgevolgd door ds. E. Plantier. Ds. Edith Plantier heeft eind 2008 de luchthaven verlaten en is vanuit het LDC gaan werken bij het pastoraat aan buitenlandse studenten in Amsterdam.


Om in de toekomst de Protestantse personele bezetting meer continuïteit te geven is op 16 juni 2009 de Stichting Protestants Luchthavenpastoraat Schiphol (SPLS) opgericht. Deze stichting heeft geen formele band met de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) maar de PKN ondersteunt het werk op Schiphol in financiële en mentale zin van harte. De leden van de Protestantse werkgroep vormden het eerste stichtingsbestuur.

De doelstellingen van SPLS zijn:

Per 1 januari 2010 werd mevrouw ds. F.G.W. Hordijk-van der Zwaag aangesteld als vijfde Protestantse luchthavenpastor. Ds. Wina Hordijk-van der Zwaag heeft op 1 november 2015 vanwege vervroegd emeritaat afscheid genomen van Schiphol en is per dezelfde datum opgevolgd door ds. M.S. Meiring-Snijder.

Vanaf 1992 zijn de contacten tussen de Protestantse werkgroep en de R.K. stichting aarzelend van start gegaan, maar inmiddels uitgegroeid tot een intensieve samenwerking. Vanaf 2005 kwam hier de deelname van de Anglicaanse en Oud-Katholieke kerken in Nederland bij.


De drie deelnemende stichtingen waarin de verschillende kerkgenootschappen participeren (zijn vertegenwoordigd) hebben in 2014 een gezamenlijke, overkoepelende Stichting Ondersteuning Luchthavenpastoraat Schiphol (SOLS) opgericht om het werk van de pastores te ondersteunen.