• 20180419_170248.jpg
 • 20180419_170426.jpg
 • bibliotheek.jpg
 • Glazenwand.jpg
 • kompas.jpg
 • OCC_6152.jpg
 • OCC_6215.jpg
 • opening-meditation-centre-2018--138.jpg
 • opening-meditation-centre-2018--141.jpg
 • opening-meditation-centre-2018--397.jpg
 • SCH_12.jpg
 • SCH_32.jpg
 • symbolen.jpg

Stichting Ondersteuning Luchthavenpastoraat Schiphol (SOLS)

Dagelijks passeren ruim honderdduizend reizigers de luchthaven van Schiphol. Zij komen uit alle landen van de wereld en zijn om heel verschillende redenen op reis. Er zijn heel wat mensen met zorgen en problemen, die behoefte hebben aan hulp of een opbeurend woord. Het luchthavenpastoraat wil hen die steun geven en biedt hen op verschillende manieren pastorale en geestelijke zorg.

De besturen van de drie stichtingen binnen het Luchthavenpastoraat Schiphol werken samen in de Stichting Ondersteuning Luchthavenpastoraat Schiphol. Hierin zijn de Protestantse Kerk in Nederland en de Remonstrantse Broederschap vertegenwoordigd via de Stichting Protestants Luchthavenpastoraat Schiphol, de Rooms-Katholieke Kerk vertegenwoordigd via de stichting R.K. Luchthavenpastoraat Schiphol en de Oud-Katholieke en Anglicaanse Kerk vertegenwoordigd via de stichting Old Catholic and Anglican Airport Ministry.

Mission Statement van SOLS

De Stichting Ondersteuning Luchthavenpastoraat Schiphol wil vanuit een christelijke identiteit en in oecumenische samenwerking (ongeacht religie of levensbeschouwing) middels de pastores en vrijwillige medewerkers de reizigers van de Luchthaven Schiphol pastorale en diaconale verzorging, toerusting en ondersteuning bieden. De volgende christelijke waarden zijn daarbij heel belangrijk: respect, dialoog, betrouwbaarheid en compassie.