Missie SPLS

De Stichting Protestants Luchthavenpastoraat Schiphol wil vanuit een protestants-christelijke identiteit en in oecumenische samenwerking (ongeacht religie of levensbeschouwing) reizigers van de Luchthaven Schiphol pastorale en diaconale verzorging, toerusting en ondersteuning bieden.De volgende christelijke waarden zijn daarbij heel belangrijk: respect, dialoog, betrouwbaarheid en compassie.

Zij heeft daarvoor een pastor aangesteld die, samen met twee pastores van een andere kerkelijke achtergrond, het pastoraat gestalte geeft. De luchthavenpastores staan iedere hulpvrager die op hun pad komt, bij.

Diensten van het Luchthavenpastoraat

Komen mensen zichtbaar in nood, dan wordt vrijwel altijd het luchthavenpastoraat ingeschakeld. 

Luchtvaartmaatschappijen, de Koninklijke Marechaussee, inlichtingenbalies, de medische dienst en alarmcentrales doen in die gevallen al snel een beroep op het pastoraat.

20160815 marieke2 233

 

De primaire taken van de luchthavenpastores zijn: