!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics --> Doelstelling
 • 20180419_170248.jpg
 • 20180419_170426.jpg
 • bibliotheek.jpg
 • Glazenwand.jpg
 • kompas.jpg
 • OCC_6152.jpg
 • OCC_6215.jpg
 • opening-meditation-centre-2018--138.jpg
 • opening-meditation-centre-2018--141.jpg
 • opening-meditation-centre-2018--397.jpg
 • SCH_12.jpg
 • SCH_32.jpg
 • symbolen.jpg

Missie SPLS

De Stichting Protestants Luchthavenpastoraat Schiphol wil vanuit een protestants-christelijke identiteit en in oecumenische samenwerking (ongeacht religie of levensbeschouwing) reizigers van de Luchthaven Schiphol pastorale en diaconale verzorging, toerusting en ondersteuning bieden.De volgende christelijke waarden zijn daarbij heel belangrijk: respect, dialoog, betrouwbaarheid en compassie.

Zij heeft daarvoor een pastor aangesteld die, samen met twee pastores van een andere kerkelijke achtergrond, het pastoraat gestalte geeft. De luchthavenpastores staan iedere hulpvrager die op hun pad komt, bij.

Diensten van het Luchthavenpastoraat

Komen mensen zichtbaar in nood, dan wordt vrijwel altijd het luchthavenpastoraat ingeschakeld. 

Luchtvaartmaatschappijen, de Koninklijke Marechaussee, inlichtingenbalies, de medische dienst en alarmcentrales doen in die gevallen al snel een beroep op het pastoraat.

20160815 marieke2 233

 

De primaire taken van de luchthavenpastores zijn:  

 • Zorg voor en assistentie aan passagiers in geval van rouw of andere traumatische ervaringen;
 • Advies en hulp aan gestrande passagiers;
 • Ondersteuning van de medische dienst in bijzondere gevallen;
 • Hulp aan vluchtelingen met praktische zaken (bijv. een bed voor de nacht, voedsel, verwijzing naar betrokken autoriteiten);
 • Bezoek aan mensen die in tijdelijke bewaring zijn;
 • Samenwerking met luchthavenpersoneel bij de opvang van slachtoffers van een ramp;
 • Werving en selectie en aansturing van vrijwilligers, die op hun beurt passagiers bijstaan en zorg dragen voor het Meditatie Centrum;
 • Het op verzoek ondersteunen van personeelsleden van de luchthaven.