ANBI


De Stichting Protestants Luchthavenpastoraat Schiphol heeft op 1 maart 2016 een aanvraag ingediend om in aanmerking te komen voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) die zich voor meer dan 90 % inzet voor het algemeen belang en werkt zonder winstoogmerk.

 

De Stichting Protestants Luchthavenpastoraat Schiphol


De Stichting Protestants Luchthavenpastoraat Schiphol (SPLS) is een Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI status) die zich voor meer dan 90% inzet voor het algemeen belang en werkt zonder winstoogmerk.

 

Doelstelling


De SPLS, opgericht op 16 juni 2009, heeft tot doel:
a. Het behartigen van de materiële belangen van het Luchthavenpastoraat;
b. Het laten vervullen van het pastoraat;
c. Het adviseren en ondersteunen van het pastoraat.

 

Missie


De SPLS wil vanuit een protestants-christelijke identiteit en in oecumenische samenwerking
(ongeacht religie of levensbeschouwing) met de andere pastores reizigers van de Luchthaven Schiphol pastorale en diaconale verzorging, toerusting en ondersteuning bieden. De volgende christelijke waarden zijn daarbij heel belangrijk: respect, dialoog, betrouwbaarheid en compassie

 

Bestuur


Het bestuur van de stichting SPLS waarborgt door de participatie in de Stichting Ondersteuning Luchthavenpastoraat Schiphol (SOLS) de intercollegiale samenwerking met de Rooms Katholieke en de Oud Katholieke en Anglicaanse stichting en de drie pastores. Een belangrijke taak van het bestuur is ook het uitdragen van de doelstellingen en het verwerven van (financiële) middelen daartoe.

De bestuursleden van SPLS ontvangen voor hun werkzaamheden geen vacatiegeld/beloning. De bestuursleden ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten die betrekking hebben op hun bestuursfunctie.


Het bestuur bestaat uit zes bestuursleden:
De heer Ing P.B.Poort, voorzitter
De heer J.W.Blankert, secretaris
De heer J.M.Warning, penningmeester
Mevrouw G.J. de Meijer,lid
Mevrouw A.M. van Oudenallen, lid
Mevrouw J.M. van Alphen-Jager, lid
De heer F.L. de Vries, lid


Personeel


SPLS heeft één werknemer in dienst: mevrouw Ds. M.S. Meiring-Snijder.
De beloning sluit aan bij de ‘Generale regeling rechtspositie kerkelijk medewerkers”van de PKN. De vergoeding is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Kerkelijk Medewerkers van de PKN’.De hierop betrekking hebbende regelingen zijn te lezen door te klikken op REGELINGEN.

 

Verslaglegging


Het jaarverslag van 2020 geeft een compleet overzicht van de activiteiten in 2020. Klik op jaarverslag 2020 om het te openen of te downloaden.

De jaarrekening 2020 geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen en de balanspositie per 31-12-2020. Klik op  jaarrekening 2020  om het te openen of te downloaden.

Het werkplan van 2021 geeft een compleet overzicht van de plannen voor 2021. Klik op werkplan 2021  om het te openen of te downloaden.

 

Gegevens


SPLS is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34345790

De rechtspersoon gegevens van SPLS zijn:

RSIN                                                       821965074                                                                                              
Rechtsvorm Stichting                                      
Statutaire naam Stichting Protestants Luchthavenpastoraat Schiphol
Postadres Vertrekpassage 1 - unit 219, 1118 AP Schiphol
Telefoonnummer 020 - 601 2567
Inschrijving handelsregister 34345790
Datum akte van oprichting 16-6-2009
Activiteiten SBI­ code 94911 –Religieuze Organisaties
Bankrekeningnummer NL04RABO0150672799 t.n.v. St. Prot. Luchthavenpastoraat Schiphol
Website https://www.prot-luchthavenpastoraat.nl
Email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.