"woord & weg" publiceerde in september 2020 een artikel over Pastoraat op in coronatijd. De directeur van de dienstenorganisatie van de PKN schrijft: "Sterker luisteren" Zo beschrijft Luchthavenpastor Marieke Mering haar werk tijdens de coronacrisis. Haar verhaal biedt een indrukwekkend inkijkje in hoe corona de bodem onder het bestaan van mensen kan wegslaan.Tot zover Jurgen de Groot. Op bladzijde 2 tot en met 7 vindt u het gehele artikel. Klik hier om het blad te openen.