Het Remonstrants maandblad "AdRem" heeft in 2018 een artikel geplaatst over het Luchthavenpastoraat op Schiphol. Vrijwilliger Pim Zoutendijk en pastor Mariek Meiring vertellen over hun activiteiten en ervaringen bij het Luchthavenpastoraat. 

Klik hier om dit artikel te openen.