• 20180419_170248.jpg
 • 20180419_170426.jpg
 • bibliotheek.jpg
 • Glazenwand.jpg
 • kompas.jpg
 • OCC_6152.jpg
 • OCC_6215.jpg
 • opening-meditation-centre-2018--138.jpg
 • opening-meditation-centre-2018--141.jpg
 • opening-meditation-centre-2018--397.jpg
 • SCH_12.jpg
 • SCH_32.jpg
 • symbolen.jpg

Oud-Katholiek en Anglicaans Luchthavenpastoraat Schiphol

Glazenwand

Het Oud-Katholieke en Anglicaanse Luchthavenpastoraat (OCAAM) is de sponsor voor de Anglicaanse en Oud-Katholieke deelname in het luchthavenpastoraat van de Luchthaven Schiphol, één van de drukste luchthavens ter wereld.

De stichting, een geregistreerde goede doelen organisatie in  Nederland, staat onder episcopaal toezicht van de Anglicaanse Bisschop van Gibraltar in Europa en de Oud-Katholieke Bisschop van Haarlem in Nederland.

Klik hier voor meer informatie op de website van deze stichting. 

Luchthavenpastoraten vertegenwoordigen de Kerk in het hart van de moderne reis- en communicatie-wereld. Binnen de dynamische stroom van duizenden mensen die komen en gaan op luchthavens, zijn geestelijken beschikbaar om te assisteren en te begeleiden - een weg voorwaarts te vinden, een luisterend oor te bieden, te bidden.

De OCAAM functioneert in een oecumenich samenwerkingsverband met geestelijken van de Rooms Katholieke Kerk en de Protestantse Kerk in Nederland binnen het Luchthavenpastoraat van de Luchthaven Schiphol.

OCAAM's Visie en Missie

 • Onze visie is, dat in een steeds meer transparante wereld, waar globalisatie toeneemt en meer mensen over de wereld reizen, de kerk herkend moet worden als een baken waarop mensen, in wat voor omstandigheden dan ook, kunnen vertrouwen.

 • De missie van OCAAM is om voor alle personeel, bezoekers en reizigers op Schiphol, de aanwezigheid van pastorale zorg te ervaren en hulp door de betrokkenheid van de Oud-Katholieke en Anglicaanse kerken;  wij streven er naar om een plaats te zijn voor reflectie, waar iedereen die dat wenst kan bidden, mediteren en hulp kan krijgen.

Partnering with OCAAM

Instellingen van de Anglicaanse Kerk op het vaste land van Europa onderhouden zich over het algemeen zelf, zoals dat ook het geval was met het Anglican Airport Ministry. Sinds begin 2011 neemt de Oud-Katholiek kerk in Nederland deel aan het uitvoeren van het Anglican Airport Ministry waarvan de naam nu is veranderd in Old Catholic and Anglican Airport Ministry (OCAAM). De luchthaven autoriteiten betalen het grootste deel van de operationele kosten van het luchthavenpastoraat, maar in de salarissen van de geestelijken en onderhoud, plus de kosten van de stichting OCAAM,  moet worden voorzien door de betreffende kerken, fondsen, stichtingen en andere geinteresseerde individuen.

Omdat er geen permanente Anglicaanse gemeente noch een Oud Katholiek parochie op de luchthaven is om het luchthavenpastoraat te ondersteunen en er ook geen Anglicaanse fondsen in Nederland zijn om te voorzien in financiële middelen, zijn externe sponsors nodig om de continuiteit van de OCAAM te waarborgen. Wij zijn gezegend met de genereuse ondersteuning van de Oud Kantholiek kerk in Nederland en Christ-Church Amsterdam. OCAAM ontvangt een  aantal periodieke schenkingen, maar er zijn nog steeds nieuwe financiële partners nodig.

Donaties kunnen direct gestort worden op de bankrekening van de stichting, en zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting voor Nederlandse donors. Als u een permanente inwoner van NederIand bent, neem dan contact op met de penningmeester van de OCAAM om te bespreken wat de meest efficiënte manier van doneren is met het oog op de inkomstenbelasting. Klik op Contact, vul in het formulier alle velden in, selecteer in het "Aan:" veld de penningmeester en klik op "Verstuur" om uw vraag te versturen.

Alle donaties kunnen direct worden gestort op de bankrekening van Stichting Old Catholic and Anglican Airport Ministry:

IBAN: NL32RABO0393788342  

BIC: RABONL2U.

Donaties kunnen met een credit card ook worden overgemaakt op de rekening van de stichting OCAAM via PayPal.  Klik op de knop doneren om uw donatie over te maken op de PayPal rekening van onze stichting.

   
   
   
De OCAAM is een zogenaamde goede doelen stichting die in Nederland is geregistreerd. Donaties aan de OCAAM zijn voor Nederlandse inwoners kosten die, afhankelijk van de hoogte, aftrekbaar kunnen zijn voor de inkomsten belasting.
 
Voor meer informatie over de Stichting Oud-Katholiek en Anglicaans Luchthavenpastoraat Schiphol en haar pastoor en het bestuur klik op de link Oud-Katholiek / Anglicaans Luchthavenpastoraat.

Rooms Katholiek Luchthavenpastoraat (RKLHP)

20180419 170248  

De R.K. kerk werkt al sinds 1975 op Schiphol om vorm te geven aan het pastoraat op de luchthaven. Het werk was in de eerste jaren vooral pionieren.

Met de komst van Protestantse en Oud-Katholieke / Anglicaanse collega's  is een collegiaal overleg tussen de door de kerken aangestelde pastores ontwikkeld.                            

In 1987 werd door de bisschop van Haarlem de stichting R.K. Luchthavenpastoraat opgericht.

Klik hier voor meer informatie op de website van deze stichting.

De doelstelling was het behartigen van de materiële belangen van het R.K. Luchthavenpastoraat en het adviseren en ondersteunen van de pastor.

De Protestantse Kerken hebben in die jaren, uitsluitend voor advisering en ondersteuning, een werkgroep ingesteld.


Vanaf 1992 zijn de contacten tussen de R.K. stichting en de Protestantse werkgroep aarzelend van start gegaan en uitgegroeid tot een intensieve samenwerking. Vanaf 2005 kwam hier de deelname van de Anglicaanse en Oud-Katholieke kerk in Nederland bij.


Inmiddels zijn er drie deelnemende stichtingen waarin de verschillende kerkgenootschappen participeren en zij hebben in 2014 een gezamenlijke, overkoepelende stichting opgericht om het werk van de pastores van het Luchthavenpastoraat op Schiphol te ondersteunen (Stichting Ondersteuning Luchthavenpastoraat Schiphol, kortweg SOLS genoemd).

Dagelijks passeren ruim honderdduizend mensen de luchthaven van Schiphol. Zij komen uit alle landen van de wereld en zijn om heel verschillende redenen op reis. Er zijn heel wat mensen met zorgen en problemen, die behoefte hebben aan hulp of een opbeurend woord. Het Luchthavenpastoraat wil hen die steun geven en biedt hen op verschillende manieren pastorale en geestelijke zorg. Het Luchthavenpastoraat bestaat uit 3 pastores en 25 vrijwilligers van allerlei gezindten.

Voor meer informatie over de Stichting Rooms-Katholiek Luchthavenpastoraat Schiphol en haar pastoor en het bestuur klik op de link Rooms-Katholiek Luchthavenpastoraat.

Stichting Ondersteuning Luchthavenpastoraat Schiphol

opening meditation centre 2018 141

De Luchthaven Schiphol heeft een Luchthavenpastoraat. Luchthavenpastoraten vertegenwoordigen de Kerk in het hart van de moderne reis- en communicatie-wereld.

Binnen het Luchthavenpastoraat van Schiphol functioneren drie pastores van respectievelijk de Rooms Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en een samenwerkingsverband van de Oud-Katholieke en de Anglicaanse kerk. Deze stichtingen worden ondersteund de Stichting Ondersteuning Luchthavenpastoraat Schiphol.

Klik hier voor meer informatie op de website van deze Stichting. 

Protestants Luchthavenpastoraat Schiphol

bibliotheek

Welkom bij het Protestants Luchthavenpastoraat op Schiphol. Dagelijks passeren ruim honderdduizend mensen onze luchthaven. Een ware miljoenenstad, met grote aantallen tijdelijke en voortdurend wisselende bewoners. Voor wie op reis in enigerlei vorm van nood komt, is er het Luchthavenpastoraat.

Hoe de assistentie van het Luchthavenpastoraat eruit ziet, dat varieert! Van praktische ondersteuning en aandacht voor emotionele gebeurtenissen, tot het meedenken als de reis om wat voor reden dan ook anders loopt dan gedacht.

Het stichtingsbestuur, de vrijwilligers in het stiltecentrum en de luchthavenpastor: samen vormen zij het Luchthavenpastoraat op Amsterdam Airport Schiphol. Met elkaar staan zij ervoor, dat waar nodig rust wordt gecreëerd in de hectiek. Dat er ruimte geboden wordt voor gebed en meditatie, of een luisterend oor, koffie, of een slaapplaats. Zodat mensen verder kunnen en de reis soms een beetje lichter is geworden.

Voor meer informatie over de Stichting Protestants Luchthavenpastoraat Schiphol en haar dominee en het bestuur klik op de link Protestants Luchthavenpastoraat.Protestants Luchthavenpastoraat Schiphol

bibliotheek 

Welkom bij het Protestants Luchthavenpastoraat op Schiphol. Dagelijks passeren ruim honderdduizend mensen onze luchthaven. Een ware miljoenenstad, met grote aantallen tijdelijke en voortdurend wisselende bewoners. Voor wie op reis in enigerlei vorm van nood komt, is er het Luchthavenpastoraat.

Hoe de assistentie van het Luchthavenpastoraat eruit ziet, dat varieert! Van praktische ondersteuning en aandacht voor emotionele gebeurtenissen, tot het meedenken als de reis...
Stiltecentrum

     
  opening meditation centre 2018 139

Het stilste stukje van Schiphol, het Stiltecentrum bevindt zich op de tweede verdieping van Lounge 2. Hier verwelkomen we reizigers en medewerkers die even komen bidden, mediteren of gewoon behoefte hebben aan stilte. Moslims, joden, christenen, hindoes en boeddhisten: alle religies en overtuigingen zijn hier welkom. We ontvangen ruim 60.000 bezoekers per jaar.

U dient de borden met het opschrift "Meditation Centre" te volgen die te vinden...
Contact Luchthavenpastoraat

 OCC 6215 

Via verschillende kanalen kan contact worden gemaakt met het luchthavenpastoraat wanneer voor spirituele of emotionele nood assistentie nodig of gewenst is.

Een belangrijk onderdeel van het werk van de pastor is om zeer goede contacten te onderhouden met diensten, zoals de informatiebalies, telefonische informatie diensten, de Koninklijke Marechaussee, douane, beveiliging, etc.

Via deze kanalen komen veel verzoeken van diverse aard...
Stichting Ondersteuning Luchthavenpastoraat Schiphol

opening meditation centre 2018 141

De Luchthaven Schiphol heeft een Luchthavenpastoraat. Luchthavenpastoraten vertegenwoordigen de Kerk in het hart van de moderne reis- en communicatie-wereld.

Binnen het Luchthavenpastoraat van Schiphol functioneren drie pastores van respectievelijk de Rooms Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en een samenwerkingsverband van de Oud-Katholieke en de Anglicaanse kerk. Deze stichtingen worden ondersteund de Stichting Ondersteuning Luchthavenpastoraat Schiphol.

Klik hier voor meer informatie op de website van deze Stichting. 

 

Oud-Katholiek en Anglicaans Luchthavenpastoraat Schiphol

Glazenwand

Het Oud-Katholieke en Anglicaanse Luchthavenpastoraat (OCAAM) is de sponsor voor de Anglicaanse en Oud-Katholieke deelname in het luchthavenpastoraat van de Luchthaven Schiphol, één van de drukste luchthavens ter wereld.

De stichting, een geregistreerde goede doelen organisatie in  Nederland, staat onder episcopaal toezicht van de Anglicaanse Bisschop van Gibraltar in Europa en de Oud-Katholieke Bisschop van Haarlem in Nederland.

Klik hiervoor meer informatie op de website van deze stichting...
Rooms Katholiek Luchthavenpastoraat (RKLHP)

20180419 170248  

De R.K. kerk werkt al sinds 1975 op Schiphol om vorm te geven aan het pastoraat op de luchthaven. Het werk was in de eerste jaren vooral pionieren.

Met de komst van Protestantse en Oud-Katholieke / Anglicaanse collega's  is een collegiaal overleg tussen de door de kerken aangestelde pastores ontwikkeld.                            

In 1987 werd door de bisschop van Haarlem de stichting R.K. Luchthavenpastoraat opgericht.

Klik hier voor meer informatie op de website van deze stichting.

...


Nieuws

Film over het werk van Luchthavenpastores

Schiphol heeft een prachtige film gemaakt over het werk van de Luchthavenpastores. Vlak voor de corona-tijd zijn de opnamen met de drie pastores, Marieke Meiring...

Lees meer

"woord & weg" over Pastoraat in Coronatijd

"woord & weg" publiceerde in september 2020 een artikel over Pastoraat op in coronatijd. De directeur van de dienstenorganisatie van de PKN schrijft: "Sterker luisteren...

Lees meer

Artikel tijdschrift Geestelijke Verzorging

Het tijdschrift "Geestelijke Verzorging" publiceerde in in het voorjaar 2020 een artikel over het werk van de geestelijke verzorging op Schiphol. Luchthavenpastor Marieke Meiring schijft...

Lees meer

Presentie van de pastor

Vind hieronder het overzicht van presentaties:  20 april Leusden, 13 oktober Capelle a/d IJssel  Vind hieronder de kerkdiensten:  21 februari Doopdienst Bodegraven, 14 maart Kudelstaart, 9 mei Woerden, 16...

Lees meer

Blad AdRem over het Luchthavenpastoraat op Schiphol

Het Remonstrants maandblad "AdRem" heeft in 2018 een artikel geplaatst over het Luchthavenpastoraat op Schiphol. Vrijwilliger Pim Zoutendijk en pastor Mariek Meiring vertellen over hun...

Lees meer